mandag den 17. marts 2008

Vordingborg: Så er Sundhedsplejen klar med "Kulturkufferten".

"Kulturkufferten" har fokus på kultur i dagtilbud og kultur i familien - en håndgribelig og symbolsk kuffert er rammen om en række kulturaktiviteter for målgruppen ( de 0-3 årige). For at nå ud til samtlige små børn i hele kommunen samarbejder Sundhedsplejen, Dagplejen og Vordingborg Kommunes Biblioteker om kulturaktiviteterne.
Kulturkuffertens temaer er:
at udvikle en kulturkuffert med tværkunstnerisk materiale og kulturaktiviteter, hvor form og indhold er tilpasset de 0-3 årige.
at gennemføre en række kulturaktiviteter for og med små børn i samarbejde med relevante "kuffertbærere" - sundhedsplejersker, dagplejere, biblioteker og andre.
at stimulere og styrke børnenes sproglige og kulturelle udvikling og kompetencer gennem arbejdet med musik, remser, højtlæsning etc.
at udvikle småbørnsforældrenes handlemønstre i forhold til kulturaktiviteter.
Næste aktivitet er en "Samarbjds" konference for alle aktørerne, den løber af stablen d. 16. april, tilmelding er i fulsd gang.

fredag den 7. marts 2008

logbog uge 10, nu fra Hjallerup

Logbog uge 10

I uge 10 satte kunstnerteamet ind med en koncentreret indsats udelukkende i Hjallerup Fritidsklub. Nu skulle der fokuseres! Børnene skulle nu sætte ord på deres tanker og drømme og aktivt vælge deres opgaver. Herigennem skulle de stimuleres til yderligere udvikling af deres kreativitet og opfindsomhed.

Det virkede. Den gamle gymnastiksal var ikke til at kende igen. Væk var bolden. I stedet oplevede vi, at børnene ventede spændt på os og ivrigt spurgte os straks ved ankomsten, om vi ikke snart skulle i gang.

På næstsidste dag gav børnene os en overraskelse. I pausen improviserede de en historie og viste den for os. Inspirationen til historien fik de fra det billede af Poul Anker Bech, som vi havde vist dem og brugt. Nu blev billedet materiale til deres digt og deres indrestyrede leg.

Dette var netop, hvad vi havde håbet: Legen skulle udvikles af børnene selv og ikke afgøres af et computerspils eller boldspils regler. Vi følte virkelig, at vi havde sået et frø, som allerede nu havde vist os sin spire.

Tirsdag måtte vi undvære Viggo, der var taget med til konference i Middelfart. Han var eneste deltagende kunstner fra samtlige modelkommuner! Det må vi tale videre om. Hvordan får vi videregivet fra kunstner til kunstner den viden, som vi nu får opbygget? Mange kunstnere arbejder i projekter, der ligner vores, men ikke så langvarige projekter og ikke i et tværkunstnerisk team som vi.