mandag den 21. april 2008

Projektmodning, Herlev kommune

Projektmodning, Herlev kommune

I Herlev kommune er vi ved at være langt i vores projektmodning. Vi har fundet kunstens væsen i vores 4 kunst genere, musik, fortælling, billedkunst og drama, og holdt det op mod barnet udvikling.

I arbejdet med barnets udvikling har vi forholdt os til udviklingspsykologien syn på barnet koblet med nyere tanker fra Ann-Elisabeth Knudsen. Ann-Elisabeth Knudsen er hjerneforsker og taler blandt andet om forskelle mellem køn, drenge og piger og taler derfor også for mulighederne om at arbejde kønsspecifikt.

Ved at arbejde med udviklingspsykologiens syn på barnet har vi fundet karakteristika for hvert af de alderstrin som er med i projektet, de 3 årige, de 4 årige og de 5 årige. Koblet med kunstens væsen er vi kommet frem til at de 3 årige skal have et forløb med musik, de 4 årige skal have et forløb med fortælling, de 5 årige skal have et forløb med enten billedkunst eller Drama.

I vores arbejde med at planlægge de forskellige kunstforløb er vi blevet opmærksomme på at forløbene skal afvikles forskelligt alt afhængigt af hvilket forløb der er valgt. Dette arbejde er vi netop ved at lave og vil skrive om dette næste gang vi skriver på bloggen.

Status er nu at institutionerne har meldt tilbage om deres 1. og 2. prioritet til kunst forløb, og vi overvejer hvornår på året det er bedst at planlægge de forskellige forløb. Vi er gået i gang med at finde kunstnere og forventer at kunne lave kunsterpræsentation i midten af juni.

torsdag den 17. april 2008

Konference om Kulturkufferten

Konference om ”Kulturkufferten” d. 16. april 2008
Af: Birthe Helth, Vordingborg Bibliotekerne, tlf:55 36 38 00

Omkring 50 repræsentanter for aktørerne omkring ”Kulturkufferten” var onsdag den 16. april samlet til konference. Blandt deltagerne var repræsentanter for blandt andet dagplejere, børnehaver, musikskole, bibliotek samt børne- og familierådgivningen. Desværre var sundhedsplejerskerne forhindret i at deltage fordi de var konfliktramte.

På konferencen blev der sat fokus på det samarbejde der er nødvendigt for at nå målene om at alle børn i Vordingborg Kommune får en række kulturelle tilbud. Tilbud som samlet skal styrke deres sproglige og kulturelle udvikling.

På konferencen var der flere indlæg. Dagplejeleder Christian Barding fortalte de mange deltagere om brobygning, og konsulent Rikke Lund Heinsen fra ”Børnekulturens Netværk” satte ”Kulturkufferten” i sammenhæng med tankerne om vigtigheden af at styrke og udvikle kulturelle tilbud ude i det nye kommunale landskab.

Dagens højdepunkt var konsulent og foredragsholder Isabella Flensted som formåede at levendegøre begreber som kommunikation og arbejdsglæde. Hun gav også deltagerne mange spændende ideer til hvordan man rent praktisk kan lege sprog og begreber ind i børnenes verden.
Isabellas indlæg var et levende eksempel på at man skal gribes for at begribe.

Dagen afsluttedes med en debat mellem aktørerne om hvordan samarbejdet omkring ”Kulturkufferten” kan udvides.


For uddybende information, kontakt venligst:

Birthe Helth, Vordingborg Bibliotekerne, telefon:55 36 38 00, Mob:51 53 24 02, mail:bihe@vordingborg.dk