mandag den 21. april 2008

Projektmodning, Herlev kommune

Projektmodning, Herlev kommune

I Herlev kommune er vi ved at være langt i vores projektmodning. Vi har fundet kunstens væsen i vores 4 kunst genere, musik, fortælling, billedkunst og drama, og holdt det op mod barnet udvikling.

I arbejdet med barnets udvikling har vi forholdt os til udviklingspsykologien syn på barnet koblet med nyere tanker fra Ann-Elisabeth Knudsen. Ann-Elisabeth Knudsen er hjerneforsker og taler blandt andet om forskelle mellem køn, drenge og piger og taler derfor også for mulighederne om at arbejde kønsspecifikt.

Ved at arbejde med udviklingspsykologiens syn på barnet har vi fundet karakteristika for hvert af de alderstrin som er med i projektet, de 3 årige, de 4 årige og de 5 årige. Koblet med kunstens væsen er vi kommet frem til at de 3 årige skal have et forløb med musik, de 4 årige skal have et forløb med fortælling, de 5 årige skal have et forløb med enten billedkunst eller Drama.

I vores arbejde med at planlægge de forskellige kunstforløb er vi blevet opmærksomme på at forløbene skal afvikles forskelligt alt afhængigt af hvilket forløb der er valgt. Dette arbejde er vi netop ved at lave og vil skrive om dette næste gang vi skriver på bloggen.

Status er nu at institutionerne har meldt tilbage om deres 1. og 2. prioritet til kunst forløb, og vi overvejer hvornår på året det er bedst at planlægge de forskellige forløb. Vi er gået i gang med at finde kunstnere og forventer at kunne lave kunsterpræsentation i midten af juni.

Ingen kommentarer: