fredag den 10. oktober 2008

Kulturkufferten - nu med Kultur

Arrangementer i Kulturkufferten
vinteren 2008-2009.

Arrangementerne er et forsøg.
Det skal afprøves om dagplejeres engagement i kulturelle aktiviteter (musikalske legestuer) kan motivere forældre til at deltage i andre kulturelle oplevelser med deres småbørn.
Arrangementerne dækker alle områder i Vordingborg kommune.

Metode:
Der er udformet et program der tilbyder 2-3 årige børn i Dagplejen og og deres forældre :

To musikalske legestuer,
De musikalske legestuer forestås af musikpædagoger fra Musikskolen.

De musikalske legestuer foregår som afhentningsarrangementer,der udformes lokalt efter hvilke muligheden dagplejerne har, og hvilke lokaler det har været muligt at anvende til formålet

Det er Dagplejen der har ansvar for den pædagogiske afvikling af arrangementerne, og Musikskolen/musikpædagogen der har ansvar for indholdet i legestuen.

Der evalueres
antal der kommer, af de mulige
hvordan kommunikationen i dagplejen er foregået
kvaliteten af lokalet
indhold

En Koncert
Koncerten afholdes i det lokale biblioteksområde (Købstæderne Stege, Præstø og Vordingborg )Koncerten ligger i tæt forlængelse af de lokalt afholdte musikalske legestuer,

det er tanken at musikpædagogen i forløbet med de to legestuer understøtter familierne i at deltage i koncerten

Der evalueres antal der kommer, af de mulige
hvordan kommunikationen i dagplejen er foregået
kvaliteten af lokaletindhold

En Teateroplevelse
Teateroplevelsen afholdes i det lokale biblioteksområde (Købstæderne Stege, Præstø og Vordingborg )

Teaterstykket spilles samme sted som koncerten er afholdt, så familierne kender stedet.

Teateroplevelsen ligger ca. en måned efter koncerten, for at se om den eventuelle virkning der er sporet ved koncerten, holder.


 • Der evalueres antal der kommer, af de mulige
  hvordan kommunikationen i dagplejen er foregået
  kvaliteten af lokalet
  indhold

  Dagplejen opgaver - engagement sker ved
  · At: uddele programmer, der indeholder de musikalske legestuer,
  samt koncert og teatertilbud, til alle familier der har 2 og 3 årige i den kommunale dagpleje.
  · At stå for den praktiske afvikling, af de musikalske legestuer i lokalområderne, sammen med en musikpædagog.
  · At motivere forældrene til at deltage i Koncert og teater tilbuddet
  · At tale om programmet
  · At have plakater for arrangementerne i dagplejehjemmet
  · At bakke familierne op i at deltage

  Teateroplevelsen ligger ca. en måned efter koncerten, for at se om den eventuelle virkning der er sporet ved koncerten, holder.


Der er udarbejdet programmer for 7 lokalområder.
1. Bogø, Fanefjord, hjertebjerg, Lendemarke og Stege
2. Bårse, Lundby og Skibinge
3. Kalvehave og Mern
4. Kastrup, Neder Vindinge og Nyråd
5. Køng og Præstø
6. Stensved og Ørslev
7. Vordingborg, Kastrup og Neder Vindinge 3