mandag den 29. december 2008

At komme ud i alle hjørner! - hvor svært kan det være??

Første halvdel af de musikalske legestuer er afviklet,

Det er sket med MEGET vekslende deltagelse.
Der har været fra 0,000 % deltagelse til 99.9 % deltagelse i legestuerne.
Fra musiklærernes evalueringer efter hver legestue, ses at der er brug for meget mere samtale om hvad det er vi har gang i.

Derfor holdt vi evalueringsmøde d. 21. november mellem Dagplejens pædagoger, Musiklærerne og børnebibliotekarerne, for at afklare hvad der er gået godt og mindre godt, og hvad vi kan forvente af hinanden.
På mødet mødet blev vi enige om at fastholde tidspunkterne, som tilgodeser Dagplejepædagogernes arbejdstider (for at de kan deltage ved modtagelse af børn og forældre i legesúerne).
At programmerne skulle udformes mere appellerende, og uddeles i god tid før legestuerne, for at forældrene kan planlægge deres deltagelse.
At der skal uddeles en reminder i form af et "Forældrebrev" med tilmeldingsblanket, uddelingen sker via dagplejen, kort før legestuen.
At tilmelding er ønskelig men ingen nødvendighed.
At Musiklærerne skal inviteres til det næste møde hvor samtlige gruppekoordinatorer deltager, for at få ansigter på hinanden, og for at udveksle synspunkter om "hvad vi synes ville være godt hvis".
At børnene fremover vil få uddelt et rytmeæg forud for den første legestue, for at de og forældrene kan "blive nysgerrige".
 • Desværre kom dagplejen tilbage med den melding at det er en alt for omstændelig arbejdsgang med tilmelding til de musikalske legestuer via dagplejerne!
  Hverken Musikskolen eller Bibliotekets skranke kan klare den ekstra belastning af telefonvagtsystemet, hvis man her skal tage mod tilmeldinger og holde styr på datoer antal personer o.s.v.
  Derfor indeholder forældrebrevet, der deles ud via dagplejen kommer til at give to muligheder for tilmelding.
  indsendelse pr post eller e-mail til undertegnede.
  Så finder jeg ud af det derfra.

Også de første koncerter og teaterforestillinger har fundet sted.

Deltagelsen ligger mellem 0,000 % deltagelse til 50 % deltagelse
0,00 Procenterne ligger findes i de samme områder, hvor legestuerne ikke blev besøgt.

Det er besluttet at gøre koncerterne åbne for alle børn mellem 2 og 3 år.
For

At få samlet så mange at der bliver en god stemning,
At forældre kan komme til flere koncerter med deres barn

Vi holder styr på deltagelse fra de enkelte områder ved at dele gratis, billetter ud til de dagplejebørn der "hører til området".

Og opkræver så 25,- i entre af øvrige deltagere, så håber vi der er råd til Rytmeæggene, de er bestilt!

Ulla har fået problemer med stemmen, skal hvile den frem til 1. marts, så vi må lægge koncerterne lidt om. Det var godt jeg fik det at vide inden jeg havde trykt alle de nye programmer!fredag den 10. oktober 2008

Kulturkufferten - nu med Kultur

Arrangementer i Kulturkufferten
vinteren 2008-2009.

Arrangementerne er et forsøg.
Det skal afprøves om dagplejeres engagement i kulturelle aktiviteter (musikalske legestuer) kan motivere forældre til at deltage i andre kulturelle oplevelser med deres småbørn.
Arrangementerne dækker alle områder i Vordingborg kommune.

Metode:
Der er udformet et program der tilbyder 2-3 årige børn i Dagplejen og og deres forældre :

To musikalske legestuer,
De musikalske legestuer forestås af musikpædagoger fra Musikskolen.

De musikalske legestuer foregår som afhentningsarrangementer,der udformes lokalt efter hvilke muligheden dagplejerne har, og hvilke lokaler det har været muligt at anvende til formålet

Det er Dagplejen der har ansvar for den pædagogiske afvikling af arrangementerne, og Musikskolen/musikpædagogen der har ansvar for indholdet i legestuen.

Der evalueres
antal der kommer, af de mulige
hvordan kommunikationen i dagplejen er foregået
kvaliteten af lokalet
indhold

En Koncert
Koncerten afholdes i det lokale biblioteksområde (Købstæderne Stege, Præstø og Vordingborg )Koncerten ligger i tæt forlængelse af de lokalt afholdte musikalske legestuer,

det er tanken at musikpædagogen i forløbet med de to legestuer understøtter familierne i at deltage i koncerten

Der evalueres antal der kommer, af de mulige
hvordan kommunikationen i dagplejen er foregået
kvaliteten af lokaletindhold

En Teateroplevelse
Teateroplevelsen afholdes i det lokale biblioteksområde (Købstæderne Stege, Præstø og Vordingborg )

Teaterstykket spilles samme sted som koncerten er afholdt, så familierne kender stedet.

Teateroplevelsen ligger ca. en måned efter koncerten, for at se om den eventuelle virkning der er sporet ved koncerten, holder.


 • Der evalueres antal der kommer, af de mulige
  hvordan kommunikationen i dagplejen er foregået
  kvaliteten af lokalet
  indhold

  Dagplejen opgaver - engagement sker ved
  · At: uddele programmer, der indeholder de musikalske legestuer,
  samt koncert og teatertilbud, til alle familier der har 2 og 3 årige i den kommunale dagpleje.
  · At stå for den praktiske afvikling, af de musikalske legestuer i lokalområderne, sammen med en musikpædagog.
  · At motivere forældrene til at deltage i Koncert og teater tilbuddet
  · At tale om programmet
  · At have plakater for arrangementerne i dagplejehjemmet
  · At bakke familierne op i at deltage

  Teateroplevelsen ligger ca. en måned efter koncerten, for at se om den eventuelle virkning der er sporet ved koncerten, holder.


Der er udarbejdet programmer for 7 lokalområder.
1. Bogø, Fanefjord, hjertebjerg, Lendemarke og Stege
2. Bårse, Lundby og Skibinge
3. Kalvehave og Mern
4. Kastrup, Neder Vindinge og Nyråd
5. Køng og Præstø
6. Stensved og Ørslev
7. Vordingborg, Kastrup og Neder Vindinge 3


mandag den 21. april 2008

Projektmodning, Herlev kommune

Projektmodning, Herlev kommune

I Herlev kommune er vi ved at være langt i vores projektmodning. Vi har fundet kunstens væsen i vores 4 kunst genere, musik, fortælling, billedkunst og drama, og holdt det op mod barnet udvikling.

I arbejdet med barnets udvikling har vi forholdt os til udviklingspsykologien syn på barnet koblet med nyere tanker fra Ann-Elisabeth Knudsen. Ann-Elisabeth Knudsen er hjerneforsker og taler blandt andet om forskelle mellem køn, drenge og piger og taler derfor også for mulighederne om at arbejde kønsspecifikt.

Ved at arbejde med udviklingspsykologiens syn på barnet har vi fundet karakteristika for hvert af de alderstrin som er med i projektet, de 3 årige, de 4 årige og de 5 årige. Koblet med kunstens væsen er vi kommet frem til at de 3 årige skal have et forløb med musik, de 4 årige skal have et forløb med fortælling, de 5 årige skal have et forløb med enten billedkunst eller Drama.

I vores arbejde med at planlægge de forskellige kunstforløb er vi blevet opmærksomme på at forløbene skal afvikles forskelligt alt afhængigt af hvilket forløb der er valgt. Dette arbejde er vi netop ved at lave og vil skrive om dette næste gang vi skriver på bloggen.

Status er nu at institutionerne har meldt tilbage om deres 1. og 2. prioritet til kunst forløb, og vi overvejer hvornår på året det er bedst at planlægge de forskellige forløb. Vi er gået i gang med at finde kunstnere og forventer at kunne lave kunsterpræsentation i midten af juni.

torsdag den 17. april 2008

Konference om Kulturkufferten

Konference om ”Kulturkufferten” d. 16. april 2008
Af: Birthe Helth, Vordingborg Bibliotekerne, tlf:55 36 38 00

Omkring 50 repræsentanter for aktørerne omkring ”Kulturkufferten” var onsdag den 16. april samlet til konference. Blandt deltagerne var repræsentanter for blandt andet dagplejere, børnehaver, musikskole, bibliotek samt børne- og familierådgivningen. Desværre var sundhedsplejerskerne forhindret i at deltage fordi de var konfliktramte.

På konferencen blev der sat fokus på det samarbejde der er nødvendigt for at nå målene om at alle børn i Vordingborg Kommune får en række kulturelle tilbud. Tilbud som samlet skal styrke deres sproglige og kulturelle udvikling.

På konferencen var der flere indlæg. Dagplejeleder Christian Barding fortalte de mange deltagere om brobygning, og konsulent Rikke Lund Heinsen fra ”Børnekulturens Netværk” satte ”Kulturkufferten” i sammenhæng med tankerne om vigtigheden af at styrke og udvikle kulturelle tilbud ude i det nye kommunale landskab.

Dagens højdepunkt var konsulent og foredragsholder Isabella Flensted som formåede at levendegøre begreber som kommunikation og arbejdsglæde. Hun gav også deltagerne mange spændende ideer til hvordan man rent praktisk kan lege sprog og begreber ind i børnenes verden.
Isabellas indlæg var et levende eksempel på at man skal gribes for at begribe.

Dagen afsluttedes med en debat mellem aktørerne om hvordan samarbejdet omkring ”Kulturkufferten” kan udvides.


For uddybende information, kontakt venligst:

Birthe Helth, Vordingborg Bibliotekerne, telefon:55 36 38 00, Mob:51 53 24 02, mail:bihe@vordingborg.dk

mandag den 17. marts 2008

Vordingborg: Så er Sundhedsplejen klar med "Kulturkufferten".

"Kulturkufferten" har fokus på kultur i dagtilbud og kultur i familien - en håndgribelig og symbolsk kuffert er rammen om en række kulturaktiviteter for målgruppen ( de 0-3 årige). For at nå ud til samtlige små børn i hele kommunen samarbejder Sundhedsplejen, Dagplejen og Vordingborg Kommunes Biblioteker om kulturaktiviteterne.
Kulturkuffertens temaer er:
at udvikle en kulturkuffert med tværkunstnerisk materiale og kulturaktiviteter, hvor form og indhold er tilpasset de 0-3 årige.
at gennemføre en række kulturaktiviteter for og med små børn i samarbejde med relevante "kuffertbærere" - sundhedsplejersker, dagplejere, biblioteker og andre.
at stimulere og styrke børnenes sproglige og kulturelle udvikling og kompetencer gennem arbejdet med musik, remser, højtlæsning etc.
at udvikle småbørnsforældrenes handlemønstre i forhold til kulturaktiviteter.
Næste aktivitet er en "Samarbjds" konference for alle aktørerne, den løber af stablen d. 16. april, tilmelding er i fulsd gang.

fredag den 7. marts 2008

logbog uge 10, nu fra Hjallerup

Logbog uge 10

I uge 10 satte kunstnerteamet ind med en koncentreret indsats udelukkende i Hjallerup Fritidsklub. Nu skulle der fokuseres! Børnene skulle nu sætte ord på deres tanker og drømme og aktivt vælge deres opgaver. Herigennem skulle de stimuleres til yderligere udvikling af deres kreativitet og opfindsomhed.

Det virkede. Den gamle gymnastiksal var ikke til at kende igen. Væk var bolden. I stedet oplevede vi, at børnene ventede spændt på os og ivrigt spurgte os straks ved ankomsten, om vi ikke snart skulle i gang.

På næstsidste dag gav børnene os en overraskelse. I pausen improviserede de en historie og viste den for os. Inspirationen til historien fik de fra det billede af Poul Anker Bech, som vi havde vist dem og brugt. Nu blev billedet materiale til deres digt og deres indrestyrede leg.

Dette var netop, hvad vi havde håbet: Legen skulle udvikles af børnene selv og ikke afgøres af et computerspils eller boldspils regler. Vi følte virkelig, at vi havde sået et frø, som allerede nu havde vist os sin spire.

Tirsdag måtte vi undvære Viggo, der var taget med til konference i Middelfart. Han var eneste deltagende kunstner fra samtlige modelkommuner! Det må vi tale videre om. Hvordan får vi videregivet fra kunstner til kunstner den viden, som vi nu får opbygget? Mange kunstnere arbejder i projekter, der ligner vores, men ikke så langvarige projekter og ikke i et tværkunstnerisk team som vi.