onsdag den 30. januar 2008

Kultur og erhverv - hvornår er det nyt? Et oplæg til diskussion

Hvornår er samarbejde mellem kultur og erhverv en ny ting? På sponsorsiden er der masser af eksempler på økonomisk samarbejde - og går man til de kreative erhverv, som vi i øjeblikket prøver at arbejde med på Frederiksberg - er der jo en del af dem, som vi allerede har mange erfaringer med at hyre til børnekulturelle arrangementer og aktiviteter? Kunstnere (musikere, skuespillere, dansere, billedkunstnere osv.) forsøger jo at leve af deres kunst og indgår vel derfor i gruppen af kreative erhverv?

Skal det nye bestå i at afprøve, hvordan det er at samarbejde med aktører, der først og fremmest er kommercielle - men som har kreativitet som en bagvedliggende faktor for udviklingen af det produkt de sælger?

Og er børnekulturelt samarbejde med erhvervslivet derfor først interessant (eller i hvert fald nyt), når samarbejdet med de kreative erhverv ikke kun giver børn en ny/kulturel oplevelse - men samtidig bidrager til, at erhvervspartnerne får noget med hjem fra børnene, som de kan bruge?

Marianne Hovmand
Børnekulturkonsulent Frederiksberg

"Kunst og Kultur i alle børns hverdag", Logbog for uge 3

Logbog for Uge 3:

I uge 3 har "Styrkeløfterne uden bagdele" (kunstnergruppens navn) løbende holdt møder. Vi har på disse møder prøvet at indkredse vores ideer, prøvet at gøre dem mere håndgribelige, og koge vores brainstorming ned til en mere klar substans. Det er mundet ud i, at vi alle 4 står mere klar i hovedet omkring det væsentlige spørgsmål: Hvordan vi forholder os til projektet, såvel strukturelt som indholdsmæssigt? Vi er mindre famlende, men dog stadig usikre på håndteringen af de 4 kunstarter; stadig en åben diskussion og refleksion over, hvordan de skal interagere med hinanden.

På disse møder er det også blevet besluttet, at vi lægger ud med at fokusere på det første halve år, altså frem til sommerferien, hvor vi gerne skulle have været ude på alle institutionerne og lavet et kortere introduktionsforløb. I de forløb vil vi tage udgangspunkt i et af Poul Anker Bechs billeder, som inspiration og holdepunkt for os alle 4.

Fredag den 18. januar møde med Vendsyssels Kunstmuseum
Møde med ”styrkeløfterne uden bagdele”, Vibeke Gamst og Marianne og Signe fra Kunstmuseet. Et godt møde, hvor vi fik sat ansigt på navne, talt om projektet i sin helhed, udvekslet ideer og undersøgt husets muligheder og begrænsninger. Der blev bl.a. luftet ideen om visninger af resultaterne fra introprojekterne på VKM. Der blev talt meget om, hvordan man kunne invitere børnene ind i disse rum, få dem til at indtage dem, indånde dem og bevæge luften i rummene, så rummene og luften blev en del af deres verden (erindring).

Emnet for ugen har været interaktion; det store dyr i åbenbaringen er, hvordan forholder musik, skuespil, storytelling og dans sig til hinanden. Kan der ske en sammensmeltning, hvem skal understøtte hvem, skal de være ligestillede, eller er der en hel anden måde? Hvordan interagerer vi med det store dejlige hus i Hjørring? Og ikke mindst: Hvordan får vi børnene til at leve og ånde i og for projektet?

Rikke Steen Mapstone
Danser
Ugens logbogfører

mandag den 28. januar 2008

Projektmodning, Herlev Kommune

I Herlev Kommune har styregruppen bestående af 4 kulturledere, 5 ledere fra dagtilbud, børnekulturkonsulenten, en pædagogisk konsulent og en udviklingskonsulent afholdt to møder.
Vores projekt har tre hovedformål:
-Et kulturelt oplevelseskatalog
-En kulturel læreplan omfattende de aktuelle læreplaner for dagtilbud, barnets udviklingstrin og kunstens væsen
-Kompetenceudvikling af pædagoger på job
Kulturledernes rolle i forløbet er blevet afklaret og præciseret. De er med i processen så længe arbejdet fordrer deres bistand rent kompetencemæssigt. derefter vil konsulenterne og lederne formulere den pædagogiske del, og kulturlederne vil atter deltage i projektmodningen, når oplevelseskataloget skal diskuteres.
Lige nu har vi afsluttet en debat omkring kunstens væsen. I selve projektet skal vi arbejde med fortælling, drama, billedkunst, musik. For at finde ind til kunstens væsen har vi kortlagt forskelle for herved at kunne finde ind til hver kunstarts særkende.
Beskrivelsen af kunstens væsen blev holdt op mod forskellige dagtilbuds pædagogiske læreplaner, og vi har givet de første bud på aktiviteter.
På næste måde skal vi debatterer børns udviklingstrin i 3-6 års alderen for at kunne komme frem til hvilke kunstneriske aktiviteter der bedst henvender sig til børnene i målgruppen.
Vi arbejder ud fra denne opstilling: (udfyldes for hver af de 4 kunstarter)
Signalement på kunstens væsen Konkrete læreplaner Aktivitetsforslag Aldersgruppe

onsdag den 23. januar 2008

Luk processerne op!

Velkommen til modelkommuneforsøgets nye blog for model- og følgekommuner.

”Luk processerne op” kunne være denne blogs motto, og vi håber at så mange som muligt vil oprette sig som blogger og være med i dialogen på tværs af de 32 kommuner.

Kommunikationsredskab for deltagerkommuner
Bloggen er i første omgang oprettet for jer, som er deltagerkommuner i Børnekulturens Netværks modelkommuneforsøg. Vi ser den som et kommunikationsredskab, hvor deltagerne på bloggen kan udveksle erfaringer, hændelser, oplevelser, viden om de forskellige projekter, de er i gang med, både de egentlige modelkommuneprojekter og følgekommunernes relaterede projekter.

Åbne processer og dialog

Vi ser også bloggen som et procesorienteret fænomen, hvor der er lagt op til konstruktiv diskussion, og hvor det er muligt at dele sine processer med andre – lukke processerne op – og dermed give mulighed for en flydende videndeling. Den mulighed for tværfaglig tilgang, som også ligger i bloggen ser vi også som vigtig, fordi der er et udviklingspotentiale i at bringe viden fra flere områder sammen.

Deltager i stedet for afsender
Som blogger er du deltager frem for afsender og kun derigennem kan bloggen få liv. Vi håber at I generøst vil dele ud af oplevelser og viden og stille jer til rådighed for spørgsmål og dialog om børnekultur i kommunerne. Børnekulturens Netværk og Pluss Leadership vil også deltage i blogdiskussionen.